29.09.2022

Hvordan få en mer effektiv T-bane?

januar 16, 2016 av  
Kategorisert under Subway, Tanker, Verden

Hver dag. Hver uke. Hvert år. T-banen går. T-banen står. Ett eller annet sted i vår vide verden. Uansett om man kaller det nettopp T-bane, Tunnelbana, U-Bahn, Metro eller Mètro. Hvorfor? Det er spørsmålet enhver reisene lurer på.

Artikkelen forsøker å sette et lys på dette.

Prisgitt teknologi

Nesten ukentelig kan man lese om tekniske problemer. Om man bruker Twitter, Facebook eller lignende sosiale medier. Der er også verdens største metrosystemer. Blant annet med egne varslings apper eller lignende funksjoner. Først og fremst ligger problematikken i teknologien selv. Man er helt avhengig av at signalanlegg virker, at strømmen virker og at skinnegangen er fri. Sikkerheten spiller også inn.

Så kan andre ting som avsporinger, ulykker, illebefinnende oppstå (hos sjåfør eller passasjerer) og andre ting det er vanskelig å kontrollere. Men i bunnen ligger den prisgitte teknologien. En velsignelse eller en hodepine. Alt ettersom.

Effektivisering

I både London og New York har man nylig snakket om å få gjort noe med dette. Å gjøre metroen mer effektiv. En ting man i det minste kan begynne med er folks holdninger og reisevaner. Mye ligger faktisk der. Daglig oppstår forsinkelser fordi passasjerer holder igjen dører, er uforsiktige og ødelegger eller skaper forsinkelser ved å opptre uklokt. Deriblant ved å stå for nær plattformskanten.

Ingenting forårsaker mer ulykker i for eksempel New York City enn nettopp dette. At London Underground og New York City Subway vil ha mer effektive stasjoner med mer lys, teknologi og formet etter 3D prinsipp med plattformsdører er forståelig. Men mennesket må også tas tak i. Holdningskampanjer.

Barneoppdragelse. For dumt. Ikke mulig. Dette er gjerne klassiske motargumenter. Joda, det er mulig.
Om viljen er der. I Oslo har det også vært forsøkt nylig på T-banen. Dette er noe som bør gjøres i hele verden. Folk trengs åpenbart å oppdras i 2016.

Løsningsvilje

Plattformsdører, mer vektere (trafikkpoliti) og mer moderne stasjoner kan sikkert gjøre mye. Derfor kan man forstå hvorfor man er så strenge på metroen i Moskva, Tokyo, Seoul og Beijing. Men det er egentlig så unødig. Folk selv burde skjønne, at i bunnen er det deres egen innsats som teller. Altså den reisende sin innsats.

Riktignok så kan man ikke råde over skinnegang, signalanlegg eller andre ting som forsinker togene.
Men lar man være å holde igjen dørene, skape unødige trengelsessituasjoner eller være uforsiktig så gjøres mye. Samspill er kodeordet.

Publisert  16.01.2016, 15:30
Oppdatert  16.01.2016, 15:40

Del på Facebook Del på Twitter

Kommentarfeltet er lukket.