20.10.2018

Hva er metro?

juni 22, 2014 av  
Kategorisert under Subway, Tanker, Verden

Hva er metro? En enkel betegnelse er at dette er et skinnegående transportmiddel som hovedsakelig finnes i tett befolkede storbyer. Det har høy kapasitet, høy servicefrekvens
og er adskilt fra andre transportmidler.

Per presis definisjon så finnes det 149 metrosystemer i drift i verden.

Ett og samme

Ordet metro er opprinnelig fra metropolis og er gresk. Det betyr «moderby». London Underground tok det et skritt videre i 1863. Metropolitan Railway ble standard for det vi idag kjenner til. T-bane, Tunnelbana, U-Bahn, Undergrunn, Subway og Metro betyr det samme. I Oslo har man brukt navnet så langt tilbake som i 1894. T-banen kjører med eller uten hjul. På strømskinner, med eller uten planoverganger.

Under jorden såvel som over jorden. Daglig frakter den millionervis av mennesker fra A til B og tilbake igjen. Over hele verden. Det finnes totalt 149 av dem pr idag, mens 35 er nå under utbygging. Over 8.000 km med skinnegang og 7000+ metrostasjoner inne som utendørs.

Effektivt transportmiddel

Der jernbanen kom til for kort, hvor trikken blir for enkel og buss heftes av annen trafikk er metroen en ener. Fordi den ikke deler skinnegang med noen annen trafikk. Derfor er metroen også så effektivt som transportmiddel. Til vanlig trafikk såvel som ekspresstrafikk og spesielle ruter (skip-stop, peak-direction). Storbyer som New York City, London, Paris, Moskva, Milano, Roma og Dubai drar nytte av metroen.

Det binder by og folk sammen. Nesten 1/3 av verdens befolkning bruker daglig metroen. Det forteller litt om dens viktighet. En annen ting er at man venter aldri lenger enn 15 minutter på neste avgang.

Metroens egenskaper

Det er mange argumenter for å bruke metroen. Noen av de viktigste er:

• Lang levetid: der jernbane og trikkelinjer må legges ned eller om, så slipper T-banen dette.
• Ikke avhengig av annen trafikk.
• I tett befolkede områder går den under jorden i tunnel.
• Kjører direkte på skinnegang eller bruker gummihjul.
• Som regel dobbeltspor. Med tog og trikk er ikke det alltid tilfelle.
• Mulighet for 3 og 4 spor også. I feks New York City Subway er dette vanlig.
• Pendelkjøring på hver sin side av byen.
• Kort avstand mellom stasjoner
• T-banevogner er bedre enn trikk og buss
• Trafikk i fellestunnel
• Hyppige avganger
• Best for miljøet
• Som regel strømskinne. Unntak er Shanghai og Singapore der man har luftledning.

Så hva metroen er? Den fortsatte der jernbanen stoppet, og er det trikk, buss eller bil aldri vil kunne bli.
Det fullkomne transportmiddelet i tett befolkede storbyer og rett utenfor bykjernen.

Hvordan ble metroen til (ekstern)

HjemFakta

Kommentarfeltet er lukket.